این شرکت سابقه ی نمایندگی از شرکت پوسکو کره (POSCO) را نیز داشته و در حال حاضر نمایندگی فروش از شرکت های SEVERSTAL و NMLK روسیه را دارد.

مشخصات رل سیلیکون استیل (ورق سیلیس) گروه بازرگانی نوید

ضخامت رل ها:

۰/۶۵ ،۰/۵۰ ،۰/۳۵ میلی متر (non-oriented) به عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ میلی متر

۰/۳۰، ۰/۲۷ میلی متر (oriented) به عرض ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ میلی متر

۰/۱ میلی متر (oriented) به عرض ۴۰ میلی متر

توانایی برش رل به رل از عرض ۱۵ میلی متر به بالا و تبدیل رل به شیت

گرید رل ها:

M290 با تلفات تقریبی ۲/۵۵

M400 با تلفات تقریبی ۳/۳۴

M470 با تلفات تقریبی ۳/۶۴

M530 با تلفات تقریبی ۴

A470

A600

رل سیلیکون استیل (ورق سیلیس) در فروشگاه نوید

رل سیلیکون استیل (ورق سیلیس)

رل سیلیکون استیل (ورق سیلیس)

رل سیلیکون استیل (ورق سیلیس)

رل سیلیکون استیل (ورق سیلیس)

هسته ترانس

رل سیلیکون استیل (ورق سیلیس)

برگه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

طراحی سایت توسط فراکارانت