از چند نوع هادی برای سیم لاکی استفاده می شود؟

از نظر سطح مقطع دو نوع سیم لاکی گرد و سیم لاکی تخت وجود دارد و از نظر جنس هادی، دو نوع سیم لاکی مسی و سیم لاکی آلومینیومی رایج است.

از علل استفاده از سیم لاکی تخت در سیم پیچی ها می توان به حذف فضای خالی بین لایه ها و افزایش ضریب جایگیری می باشد.

چرا رنگ برخی سیم لاکی ها روشن و برخی سیم ها لاکی ها تیره می باشد؟

عوامل مختلفی در تیرگی و روشنی رنگ لاک سیم لاکی موثرند که از آن جمله می­ توان به نوع لاک، رده لاک و تنظیمات ماشین آلات لاک زنی اشاره نمود. میزان تیرگی و روشنی لاک، موید کیفیت آن نیست. تنها ملاک کیفیت سیم لاکی، انطباق با الزامات استاندارد است. برای اطلاعات بیش تر می توانید به سیم لاکی آلومینیومی برند ان جی در فروشگاه نوید مراجعه فرمایید.

آزمون های مندرج در استانداردهای سیم لاکی، چه مشخصاتی از سیم را بررسی می کنند؟

در واقع می توان گفت که آزمون های مندرج در استانداردها، نوعی شبیه سازی شرایط کاربرد و مصرف واقعی می باشند. به عنوان مثال:

آزمون های شیمیایی: بررسی کننده استقامت لاک در برابر مواد شیمیایی معمول هستند.

آزمون های مکانیکی: بررسی کننده استقامت سیم و لاک در برابر تنش های مکانیکی هستند.

آزمون های حرارتی و برودتی: بررسی کننده تحمل شرایط دمایی توسط سیم هستند.

آزمون های الکتریکی: بررسی کننده توانایی عایق و رسانایی کافی هادی هستند.

و  در نهایت، آزمون های ابعادی که موید ابعاد هادی و پوشش سیم های سیم پیچی میباشند.

ملاک نرم و خشک بودن سیم چیست؟

آنچه گویای نرمی یا خشکی سیم لاکی است، نتیجه آزمون هایی است که بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی در آزمایشگاه اداره استاندارد، روی سیم انجام میگیرد. این آزمون ها عبارتند از:

-آزمون درصد افزایش طول

-آزمون زاویه برگشت فنری (فنریت)

-آزمون استقامت کششی

سیم لاکی آلومینیومی برند ان جی (NG) در فروشگاه نوید

سیم لاکی آلومینیومی برند ان جی (NG)

برگه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

طراحی سایت توسط فراکارانت