هسته ترانس در ترانسفورماتور

ترانسفورماتور ولتاژ می تواند به عنوان یک جزء الکتریکی به جای یک مولفه الکترونیکی مورد توجه قرار گیرد. ترانسفورماتور اساسا دستگاه الکتریکی منفعل الکترومغناطیسی استاتیک (یا ثابت) است که بر اساس قانون القای فارادی با تبدیل انرژی الکتریکی از یک مقدار به دیگری کار می کند. هسته ترانس این را با اتصال دو یا چند مدار الکتریکی به یکدیگر با استفاده از یک مدار مغناطیسی معمولی که توسط ترانسفورماتور تولید می شود، انجام می دهد. ترانسفورماتور بر اساس دستورالعمل “القای الکترومغناطیسی” عمل می کند، به شکل القاء متقابل. القاء متقابل فرایندی است که توسط آن یک سیم پیچ مغناطیسی هسته ترانس ولتاژ را به یک کویل دیگری که در مجاورت آن قرار دارد القا می کند. سپس می توانیم بگوییم که هسته ترانس در “میدان مغناطیسی” کار می کنند و هسته ترانس از این واقعیت که “یک” ولتاژ یا سطح فعلی را به دیگری تبدیل می کنند، نام خود را می گیرند. برای اطلاعات بیش تر می توانید به هسته ترانس در فروشگاه نوید مراجعه فرمایید.

میدان مغناطیسی هسته ترانس

هسته ترانس در ترانسفورماتور قادر به افزایش و یا کاهش ولتاژ و جریان فعلی عرضه خود، بدون تغییر فرکانس خود، و یا میزان برق از طریق یک سیم پیچ به دیگری از طریق مدار مغناطیسی هسته ترانس است. یک ترانسفورماتور ولتاژ تک فاز اساسا شامل دو کویل الکتریکی سیم است، یکی از آن ها «سیم پیچ اولیه» نامیده می شود و دیگری سیم پیچ ثانویه نامیده می شود. برای این آموزش، قسمت “اولیه” ترانسفورماتور را به عنوان طرفی که معمولا قدرت را به دست می گیرد، تعریف می کنیم و “ثانویه” به عنوان طرفی است که معمولا قدرت را ارائه می دهد. در یک ترانسفورماتور ولتاژ تک فاز، هسته ترانس ابتدا معمولا با ولتاژ بالاتر است.

هسته ترانس در فروشگاه نوید

هسته ترانس

برگه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

طراحی سایت توسط فراکارانت