هسته ترانس مغناطیسی

این دو کویل در تماس الکتریکی با یکدیگر نیستند اما در عوض در اطراف یک مدار آهن مغناطیسی مشترک با نام “هسته ترانس” به یکدیگر متصل می شوند. این هسته ترانس نرم است و جامد نیست، اما ساخته شده از لمینیت های فردی متصل به یکدیگر برای کمک به کاهش ضرر هسته ترانس است. دو سیم پیچ کویل الکتریکی جدا از یکدیگر هستند، اما از نظر مغناطیسی از طریق هسته ترانس مشترک متصل می شوند که اجازه می دهد قدرت الکتریکی از یک سیم پیچ به دیگری منتقل شود. هنگامی که یک جریان الکتریکی از طریق سیم پیچ اولیه عبور می کند، یک میدان مغناطیسی ایجاد می شود که موجب ایجاد ولتاژ در سیم پیچ ثانویه می شود. برای اطلاعات بیش تر می توانید به هسته ترانس در فروشگاه نوید مراجعه فرمایید.

ترانسفورماتور ولتاژ تک فاز

به عبارت دیگر، برای ترانسفورماتور هیچ اتصال مستقیم الکتریکی هسته ترانس بین دو سیم پیچ کویل وجود ندارد، در نتیجه نام آن نیز یک ترانسفورماتور جداسازی است. به طور کلی، سیم پیچ اولیه یک ترانسفورماتور به منبع ولتاژ ورودی وصل شده و قدرت الکتریکی را به یک میدان مغناطیسی هسته ترانس تبدیل می کند. در حالی که کار سیم پیچ ثانویه تبدیل این میدان مغناطیسی متناوب هسته ترانس به قدرت الکتریکی است که ولتاژ خروجی مورد نیاز هسته ترانس را تولید می کند که نشان داده شده است.

هسته ترانس در فروشگاه نوید

هسته ترانس

برگه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

طراحی سایت توسط فراکارانت