هسته ترانس

کانال های نفت برای خنک کردن هسته ترانس مورد نیاز است. کانال های خنک سازی ضروری هستند چرا که دمای داغ نقطه ممکن است خطرناک باشد و تعداد آن ها بستگی به قطر هسته ترانس و مواد مورد استفاده برای هسته ترانس دارد. علاوه بر این، ورق های محکم ساخته شده از ورق سیلیس در هر دو طرف هسته ترانس برای چسباندن لمینیت مورد نیاز است. بلوک های ورق سیلیس، مجرای روغن، و صفحات گیره؛ همه باید در محدوده دایره هسته ترانس بهینه قرار بگیرند. مساحت بخش خالص از ابعاد بسته های مختلف محاسبه شده در هسته ترانس و برای فضای گم شده بین لایه سازی (که به عنوان عامل انباشته شناخته می شود) محاسبه می شود که ورق سیلیس با ضخامت ۰.۰۲۸ میلی متر با پوشش عایق حدود ۰.۹۶ است. مساحت نیز برای هسته ترانس در کانال های نفتی کسر می شود. نسبت مقطع عرضی خالص هسته ترانس به ناحیه مقطع عرضی درون دایره محیطی خیالی، به عنوان عامل تخریب هسته ترانس شناخته می شود. افزایش تعداد مراحل بهبود فاکتور استفاده، اما در همان زمان، هزینه تولید را افزایش می دهد. تعداد مطلوب مراحل بین ۶ (برای قطر کوچکتر) تا ۱۵ (قطر بزرگتر) است. برای اطلاعات بیش تر می توانید به هسته ترانس در فروشگاه نوید مراجعه فرمایید.

ساخت هسته ترانس

در طول تولید هسته ترانس در کارخانه، برخی عوامل مورد توجه قرار می گیرند

۱ قابلیت اطمینان بیشتر

۲ کاهش اتلاف آهن در جریان ترانسفورماتور و مغناطیس

۳ کاهش هزینه مواد و هزینه کار

۴ کاهش سطوح سر و صدا

چک کردن کیفیت در هر مرحله از تولید هسته ترانس برای اطمینان از کیفیت و قابلیت اطمینان ضروری است. ورق سیلیس باید برای اطمینان از ضرر خاص هسته ترانس یا مقدار از دست دادن آهن سیلیس مورد آزمایش قرار گیرد. لمینیت هسته ترانس باید به درستی بررسی و بازبینی شود، لمینیت زنگ زده و خم شود باید رد شود. برای کاهش صداهای ترانسفورماتور، لمینیت باید با هم محکم شود و از سوراخ های پانچ هسته ترانس باید تا آنجا که ممکن است اجتناب شود، به حداقل رساندن تلفات آهن سیلیس نیز ضروری است. شکاف هوا در مفصل اندام ها و یوها در هسته ترانس باید تا حد ممکن کاهش یابد تا مسیرهای هدایت حداکثر صاف برای جریان جوش داده شود.

هسته ترانس در فروشگاه نوید

هسته ترانس

برگه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

طراحی سایت توسط فراکارانت