کارایی هسته ترانس

در هسته ترانس ورودی، خروجی و زیان ها در واحد قدرت بیان می شوند. به طور کلی هنگام برخورد با ترانسفورماتور، وات های اولیه “ولتاژ آمپر” نامیده می شوند، VA برای تمایز آنها از وات های ثانویه است. سپس معادله بهره وری هسته ترانس بالا می تواند تغییر کند. برای اطلاعات بیش تر می توانید به هسته ترانس در فروشگاه نوید مراجعه فرمایید.

رابطه ساده هسته ترانس

گاهی اوقات ساده تر می توان رابطه بین ورودی ترانسفورماتور، خروجی و کارایی هسته ترانس را با استفاده از فرمول به یاد آورید. سه ​​مقدار VA، W و η به یک مثلث داده می شود که قدرت آن را در وات  با ولتاژ آمپر و کارایی در پایین قرار می دهد. این ترتیب نشان دهنده موقعیت واقعی هر مقدار در فرمول های کارایی هسته ترانس است.

هسته ترانس در فروشگاه نوید

هسته ترانس

برگه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

طراحی سایت توسط فراکارانت