مشخصات سیم لاکی مسی و آلومینیومی (ECCA)

سایز سیم ها:

۳/۲۰mm تا ۰/۱۵mm

کلاس حرارتی ۱۸۰

سیم لاکی مسی و آلومینیومی (ECCA) در فروشگاه نوید

سیم لاکی آلومینیومی برند ان جی(NG)
سیم لاکی آلومینیومی برند ان جی(NG)
سیم لاکی آلومینیومی برند ان جی(NG)
سیم لاکی آلومینیومی برند ان جی(NG)
سیم لاکی آلومینیومی برند ان جی(NG)
سیم لاکی آلومینیومی برند ان جی(NG)

طراحی سایت توسط فراکارانت